Cardea
Zehra Demirci,
Elektrik Elektronik Takım Üyesi
YTÜ Mekatronik Mühendisliği
İletişim:
demircizehra89@gmail.com