Cardea
Sezer Can Bektaş,
Elektronik Takım lideri
YTÜ Mekatronik Mühendisliği Lisans 2.sınıf
İletişim:
scbektas47@gmail.com